Vuurbolcameranetwerk FRIPON-NL officieel overgedragen aan TU Delft

De coördinatie van de Nederlandse tak van het vuurbolcameranetwerk FRIPON is officieel overgedragen van ESA-ESTEC aan de TU Delft. Tijdens een officieel moment droeg ESA-onderzoeker Detlef Koschny het netwerk over aan de nieuwe coördinator Sebastiaan de Vet van de sectie Astrodynamics & Space Missions van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Wetenschappelijk doel

FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) is een cameranetwerk met allsky-camera’s dat ontwikkeld is in Frankrijk. Het hoofddoel is het waarnemen van vuurbollen (zeer heldere meteoren) die de atmosfeer van de aarde binnenvliegen, het bepalen van hun banen en het voorspellen van mogelijke meteorietinslagen. Het bestuderen van meteorieten is een belangrijke manier om planeetvorming en evolutie van materialen in het vroege zonnestelsel beter te begrijpen.

Overdracht netwerk aan TU Delft

Sinds 2018 coördineerde een team onderzoekers van ESA-ESTEC in Noordwijk de Nederlandse tak van dit cameranetwerk. Tijdens een officiële overdracht op 1 september jl. werd het netwerk overgedragen aan Sebastiaan de Vet bij de TU Delft, die de rol overneemt als landelijke coördinator. Ter gelegenheid van de overdracht, en om de ambitie voor de verdere groei van het netwerk te symboliseren, werd het netwerk omgedoopt tot ‘DOERAK’, dat staat voor ‘Dutch Observers of Entries to Recover Asteroidal Krumbs’.

Op 1 september verwelkomde voorzitter van de afdeling Space Engineering Prof. dr. ir. Pieter Visser de aanwezigen. Vervolgens gaf Detlef Koschny (ESA) een introductie over de wetenschappelijke en operationele afwegingen voor het soort waarneemnetwerken als FRIPON. Sebastiaan de Vet gaf aansluitend een gedetailleerd overzicht van het Nederlandse netwerk en de toekomstplannen. Daarbij stond hij vooral stil bij de activiteiten die aan de TU Delft en bij andere Nederlandse instellingen plaatsvinden rond het meteorietonderzoek, en hoe FRIPON daarbij gaat helpen. Aan het eind van het programma was er een symbolische overdracht van een van de vuurbolcamera’s.

De symbolische overdracht van het FRIPON cameranetwerk. Van links naar rechts: Sebastiaan de Vet, TU Delft, nu coördinator van het Nederlandse FRIPON netwerk; Detlef Koschny, ESA/ESTEC, voormalig coördinator; Andrea Toni, ESA/ESTEC, voormalig technisch beheerder van het Nederlandse FRIPON netwerk. Foto credit: R. Rudawska.

Uitbreiding netwerk

Het cameranetwerk in Nederland wordt uitgebreid van 6 naar 11 actieve camera’s, waardoor een landelijke dekking wordt gerealiseerd. Wereldwijd zijn er op dit moment 187 camera’s actief.

Volg DOERAK fireball network op Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven.


Bron: TU Delft, Fac. L&R