App’s en software

Voor de meteoorwaarnemer bestaan er verschillende apps voor de smartphone die bruikbaar zijn tijdens het meteoorwaarnemen, of die gewoon leuk zijn. Hieronder vind je enkele beschrijvingen van apps die wij tegenkwamen en interessant kunnen zijn voor jouw smartphone. Naast apps bestaat er natuurlijk ook veel bruikbare software voor de PC, waarvan we hier enkele voorbeelden hebben gegeven.

Apps voor de smartphone

Meteor Shower Guide

De Meteor Shower Guide is een engelstalige app voor de iPhone. De app geeft een overzicht van de belangrijkste meteorenzwermen die er elk jaar te zien zijn. Wanneer je in de app aangeeft waar je op aarde bent. Dan laat de app ook zien wanneer voor jouw locatie het te verwachten maximum is, wat de schijngestalte van de maan is, wanneer de zon opkomt en ondergaat en nog veel meer informatie. Er is ook de mogelijkheid om meteen te zien welke zwermen op “vandaag” te zien zijn. Een eenvoudige leuke app met de basisinformatie voor elke meteoorwaarnemer.

  • Download de app voor iPhone.

Fireballs in the sky

De Australische geoloog en meteorenliefhebber Phil Bland heeft een app ontwikkeld om vuurbollen die waar ter wereld dan ook verschijnen te registreren met een smartphone. De app is zodanig ontworpen dat, in potentie, het mogelijk moet zijn om op die manier een groot netwerk van waarnemers te creëren.

De app is gratis te downloaden en heeft een eenvoudige interface. Richt de telefoon op het punt aan de hemel waar de vuurbol verscheen en klik op de telefoon. Doe hetzelfde op het punt waar de vuurbol uitdoofde. Vervolgens kunnen gebruikers verschillende data invoeren als de duur van de vuurbol, eventuele fragmentatie, de helderheid etc. De waarnemingen worden vervolgens verzonden. Wanneer van één vuurbol voldoende waarnemingen beschikbaar zijn, kan het traject van de vuurbol worden bepaald en wordt deze informatie teruggezonden aan de gebruikers die de vuurbol hebben gerapporteerd.

Het doel van de app is om geïnteresseerden betrokken te maken bij wetenschappelijke projecten, door op een eenvoudige manier deel te kunnen nemen, en op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. De ruwe data wordt door de ontwikkelaars gedeeld met lokale partijen die meer onderzoek willen doen naar een specifieke vuurbol. De app is ontwikkeld als onderdeel als van een groter wetenschappelijk project (The Nullarbor fireball network) waarbij o.a. met allsky cameras de hemel wordt bewaakt om mogelijke vuurbollen te registreren. Lees meer op hun website.

Virtual Microscope

Heb je zelf geen petrologische microscoop om slijpplaatjes te bekijken van meteorieten? Bekijk dan eens deze app van de Britse Open University. In de app draai je op je scherm een slijpplaatje rond en ontdek je hoe de mineralen van kleur verschieten. Naast voorbeelden van aards gesteente, is ook een slijpplaatje van de beroemde marsmeteoriet ALH84001 in de app te bekijken. Ontdek bovendien hoe een microscoop die ‘normale gepolariseerd’ of ‘gekruist gepolariseerd’ is een totaal verschillende beeld geeft van deze slijpplaatjes.

  • Download de app voor iPhone.

Software voor de PC

Meteoracle

Meteoracle is software voor de PC. Het is engelstalig maar geschreven door de nederlandse meteoorwaarnemer Daniël van Os. Het programma doet eigenlijk hetzelfde als het hierboven genoemde Meteor Shower Guide maar dan vele malen gedetailleerder en uitgebreider. Meteoracle heeft een aantal leuke voordelen. Je kunt de waarneemomstandigheden op een bepaalde nacht bekijken. Het is mogelijk snel de activiteit van een meteorenzwerm op verschillende dagen met elkaar te vergelijken. Het is eveneens mogelijk de activiteit van een meteorenzwerm gedurende de nacht te bekijken en vergelijken.

  • Download de software gratis op de website van Meteoracle.

Nog meer software

Voor nog meer tips voor bruikbare software die gerelateerd is aan meteoren en meteoorwaarnemingen  kun je terecht op de speciale softwarepagina van de Internation Meteor Organization (IMO).