Ereleden

De ereleden van de Werkgroep Meteoren worden bij uitzonderlijke gelegenheid benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Hieronder staan de ereleden in chronologische volgorde van benoeming.

Machiel Alberts

(28 januari 1909 – 19 november 2003)

Alberts was werkgroeplid en werd tot erelid benoemd op 28 januari 1989. Hij werd wel de ‘nestor van de meteorenfotografie in de Benelux’ genoemd. Hij was vermoedelijk de eerste in Europa die een meteoor wist te fotograferen: dat was op 7 augustus 1953 tijdens de Perseïdencampagne. De gesnapte meteoor was overigens geen Perseïde, maar waarschijnlijk een kappa-Cygnide. Alberts werd daarmee fotografisch waarneemleider van de werkgroep, wat hij bleef tot 1966. Onder andere maakten hij en Simon van Leverink speciale statieven voor meteorenfotografie, die decennia lang zijn gebruikt. In 1975 kende de NVWS Alberts de Dr. J. van der Biltprijs toe voor zijn bijzondere verdiensten voor de amateursterrenkunde. Alberts bleef tot zijn dood toe belangstelling houden voor het meteorenwerk en andere astronomische aangelegenheden. Op 5 augustus 2001 werd er een planetoïde naar Alberts vernoemd: (10646) Machielalberts.

Uit o.a. Bulletin WGM, 1989-2 en Meteoor 2002-2

Prof. dr. Hugo van Woerden

(29 augustus 1926 – 4 september 2020)

Van Woerden werd tot erelid benoemd op 30 maart 2002. Hugo van Woerden was in 1946 een van de oprichters van de Werkgroep Meteoren van de NVWS en in 1943 van de voorloper daarvan: de Astro Club. Hij is sindsdien altijd lid gebleven en door zijn grote belangstelling, steun en adviezen heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de werkgroep. In juli 2001 werd een planetoïde naar Van Woerden vernoemd: 10429 van Woerden.

Uit o.a. Meteoor 2002-2

Prof. dr. Kees de Jager

(29 april 1921 – 27 mei 2021)

Kees de Jager werd als erelid benoemd op 15 mei 2021. Hij deed als onderduiker in WOII op Sonnenborgh mee aan Lyriden actie van Astro Club onder pseudoniem J.C. Gadeer. Na de oorlogsjaren nam hij de Perseïden in 1946 en 1947 waar en organiseerde grote waarneemacties met studenten. De Jager was van 1948-1959 voorzitter van de Werkgroep en volgde Hugo van Woerden op. Hij blies met anderen nieuw leven in de club en het actief waarnemen van meteoren. De Jager had altijd oog voor de amateurs: hij droeg indirect bij aan eerste meteoorfoto door een cameralens aan Alberts te doneren. Tevens benutte De Jager het netwerk meteoorwaarnemers voor eerste waarnemingen van kunstmanen, wat aan de basis lag van de kunstmaandienst en zo aan het hedendaagse ruimteonderzoek. In latere jaren was Kees de Jager, samen met Hugo van Woerden, ook betrokken bij de realisatie van het All Sky System Netherlands (ASSN).

Uit: voordracht Extra ALV 2021. Foto: Kees de Jager en Marcel Minnaert in gesprek bij een meteorencamera op het waarneemdak van sterrenwacht Sonnenborgh. Foto: Archief Sterrenkundig Instituut Utrecht.