Nieuwe meteorenatlas in najaar beschikbaar

Binnenkort verschijnt de nieuwe meteorenatlas van de Nederlands-Amerikaanse astronoom Peter Jenniskens, zo meldt de wetenschappelijke uitgeverij Elsevier op haar website. De Atlas of Earth’s Meteor Showers geeft informatie over meteorenzwermen en kwam mede tot stand met gegevens die door amateurs werden verzameld.

De Atlas of Earth’s Meteor Showers belooft een bijzonder naslagwerk te worden. Het bevat zo’n 440 hemelkaarten en grafieken die de positie weergeven van meer dan 500 meteorenregens die het hele jaar door op aarde waarneembaar zijn. Kaarten bevatten zowel de zichtbare zwermen die zijn gedetecteerd door videocamera’s, zwermen die zijn gedetecteerd door radar, als ook de ongebruikelijke periodieke zwermen. De beschrijvingen van meteorenzwermen worden toegankelijk gemaakt volgens een standaard weergave die informatie bevat zoals: soort zwerm (jaarlijks of periodiek) en dynamiek van de zwerm (korte of lange periode), jaren van eerdere uitbarstingen, datum van maximum, periode van activiteit, locatie van de radiant en radiantverschuiving, geocentrische snelheid, baanelementen, deeltjesgrootteverdeling, beginhoogte en lichtcurvevorm van de meteoren, en nog veel meer. Daarnaast wordt er in de atlas een korte geschiedenis gegeven met details over de ontdekking van de zwerm en daaropvolgende waarnemingen met verwijzingen naar de vakliteratuur. 

Omslag van de Atlas of Earth’s Meteor Showers. Bron: Elsevier.com

Dit boek zal vooral interessant zijn voor astronomen en onderzoekers van het zonnestelsel, maar ook voor amateurastronomen die veel van de gegevens hebben bijgedragen waarmee de atlas tot stand is gekomen. De Atlas of Earth’s Meteor Showers biedt onderzoekers en professionals in de sterrenkunde en het planeetonderzoek de informatie over meteorenzwermen en meteoroïdestromen die worden waargenomen in het zonnestelsel.

De meteorenatlas komt uit op 27 oktober (toevallig is die dag óók het 150-jarig lustrum van de Diepenveen meteorietinslag). Geïnteresseerde amateurs kunnen nu al een pre-order plaatsen via de uitgeverij Elsevier.

Bron en omslagbeeld: Elsevier.com, headerfoto: Cameras for Allsky Meteor Surveillance

Categorieën: