In memoriam: Marc Neijts (1953-2023)

Op 17 juni 2023 is op de leeftijd van 70 jaar werkgroeplid Marc Neijts overleden. Hij was korte tijd ernstig ziek. Marc was een fervent meteoren liefhebber en voor velen, zowel in binnen- als buitenland, een grote bekende. Zijn enthousiasmerende deelname aan vele activiteiten bracht veel goeds voort in de werkgroep en daarbuiten. Van 1994 tot 2006 was hij bestuurslid.

Zijn grote interesse had het radio waarnemen, maar bij alle grote meteoren acties zoals de Perseïden, Geminiden of Leoniden was Marc altijd aanwezig. Marc had veel plezier in organiseren van activiteiten. Hij was degene die een samenwerking opzette met het commerciële Meteor Burst Communications, een manier om via radio reflecties van meteoren verbindingen met vrachtverkeer in afgelegen gebieden te maken, nog ver voor de mobiele telefonie. Hij zorgde ook voor de eerste infrageluid detector in de werkgroep. Marc hielp mee met het organiseren van 3 (!) Internationale Meteoren Conferenties en was daar een graag geziene gast.

Marc was bovenal een fijn mens, hij vond het fijn mensen te motiveren en had veel aandacht voor de menselijke aspecten. Naast contacten met vele amateurs onderhield hij ook warme banden met vele professionals.

Het was een voorrecht om Marc in ons midden te hebben, en de vele waarneemacties die we samen hadden zullen voor immer in ons geheugen blijven.

We verliezen een fijne meteoren vriend.

Het bestuur van de Werkgroep MeteorenJoost, Felix, Urijan, Sebastiaan en Michiel

Marc Neijts in zijn element tijdens een van de meteorietzoekacties in Nederland.

Categorieën: