Dag: 26 juni 2015

Het blad van en voor meteorenwaarnemers, eRadiant 2015-2 is klaar en is gratis te downloaden. Het blad bevat 33 bladzijden en is 3,5 mb groot. Het is te vinden op: www.vallendesterren.info Inhoud: 1] Resultaten van CAMS BeNeLux in februari 2015 (Carl Johannink) Zelfs in de rustigste periode van het jaar op meteorengebied boekt het CAMSnetwerk in de Benelux […]