eRadiant 2015-2 nu te downloaden

Het blad van en voor meteorenwaarnemers, eRadiant 2015-2 is klaar en is gratis te downloaden. Het blad bevat 33 bladzijden en is 3,5 mb groot. Het is te vinden op:
Inhoud:
1] Resultaten van CAMS BeNeLux in februari 2015 (Carl Johannink)
Zelfs in de rustigste periode van het jaar op meteorengebied boekt het CAMSnetwerk in de Benelux fraaie resultaten. Een overzicht van de waarnemingen van februari dit jaar.
2] Drie jaar ervaring met een digitale all sky camera, EN-98 te Ermelo (Koen Miskotte)
Op 15 maart j.l. was de digitale all sky camera te Ermelo precies drie jaar actief. Een overzicht van alle activiteiten de afgelopen jaren, de resultaten en toekomstplannen.
3] “De Glanerbrug” meteoriet: 25 jaar later (Carl Johannink & Marco Langbroek)
Op 7 april 1992 omstreeks 19:32 UT sloeg er een meteoriet in op de dak van de familie Wichman in Glanerbrug. 25 jaar later werd ter ere van dit feit een gedenksteen onthult op de inslaglocatie. Een uitgebreid verslag van dit leuke evenement.
4] De Perseïden in 2016: boven normale activiteit? (Carl Johannink)
Volgens Jeremy Vaubaillon trekt de aarde in 2016 door dichtere delen in de Perseïden zwerm. Dit geeft mogelijk verhoogde activiteit van de zwerm, echter dit is alleen zichtbaar vanuit (Noord) Amerika. Carl geeft in dit artikel een overzicht van waarneem mogelijkheden in de US.
5] Lyriden 2015: een leuke visuele waarneemactie!  (Koen Miskotte)
Verslag van een flink aantal heldere nachten rond het Lyriden maximum.
6] Logboek VANMC voorjaar 2015 (Michel Vandeputte)
Verslag van een flink aantal heldere nachten rond het Lyriden maximum.
7] Analyse 11 maart 2015 vuurbol (Marco Langbroek & Felix Bettonvil)
Op 11 maart j.l. werd door 7 all sky stations in Nederland een heldere vuurbol gefotografeerd welke wellicht ook meteorieten gedropt heeft. Marco Langbroek (DMS) en Felix Bettonvil (Werkgroep Meteoren KNVWS) maakten een uitgebreide analyse van deze vuurbol. Hun resultaten worden uitgebreid beschreven in dit artikel.
De redactie wenst iedereen veel leesplezier.
Redactie eRadiant, Peter Bus, Carl Johannink, Jaap van ‘t Leven en Koen Miskotte

Categorieën: