Werkgroep Meteoren 75 jaar

Op 25 augustus 2021 bestaat de Werkgroep Meteoren 75 jaar. Wat ooit begon als de ‘Astroclub’ in 1943 werd in 1946 een vereniging speciaal gericht op het waarnemen van meteoren. De werkgroep is daarmee tevens de oudste werkgroep die sinds haar oprichting is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Om stil te staan bij deze feestelijke mijlpaal, lees je hieronder de oorspronkelijke berichten over de installatie van de werkgroep en kun je een terugblik downloaden geschreven ten tijde van het 70-jarig bestaan van de werkgroep in 2016.

Verslag van de oprichting in 1946

Amateurbijeenkomt 1946 Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. Op 24 en 25 Augustus jl. werd in de sterrenwacht te Utrecht de derde bijeenkomst van sterrenkundige amateurs gehouden door de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Het programma was zeer belangwekkend en vol afwisseling. Er heerste op de bijeenkomst een uitstekende stemming. Het geheel mocht, evenals vorige malen, zeer geslaagd heten.Er werden ditmaal drie korte voordrachten op het gebied van de meteoren gehouden.

Zaterdag sprak J.J.H. de Vries over ‘Statistiek’, zondag H. van Woerden over ‘De Nauwkeurigheid van de Nederlandse Meteoorwaarnemingen’ en S. van den Bergh over ‘Photographie van Meteoren’. Voor zover deze voordrachten zich voor bespreking in ‘De Meteoor’ lenen, zullen zij in een volgend nummer worden gerefereerd.

Voor de sectievergaderingen op zondagmiddag was helaas zeer weinig tijd beschikbaar. De sectie voor meteoren ondervond deze moeilijkheid in zeer sterke mate. Nadat J.J.H. de Vries een inleiding had gehouden over lang nalichtende sporen, ontspon zich een levendige discussie, waarvan het onderwerp zich meer en meer uitbreidde. Deze discussie moest ontijdig worden beëindigd.

Het laatste deel van de sectievergadering was gewijd aan de installatie van de Werkgroep meteoren van de Vereniging. Dr. A. Blaauw, de leider der sterrenkundige waarnemingen van de Vereniging, onder wiens voorzitterschap de bijeenkomst werd gehouden, richtte zich namens het bestuur van de Vereniging tot het bestuur van de Astro-Club. Uit naam van den voorzitter der Vereniging, Dr. Raimond, die helaas niet aanwezig kon zijn, sprak hij waarderende woorden omtrent het in het verleden verrichte werk en wees op de grote verantwoordelijkheid die op het bestuur van de nu geïnstalleerde werkgroep rust. Ondergetekende sprak namens het bestuur van de werkgroep. Hij sprak zijn dank uit voor de door Dr. Raimond in de vorige jaren verleende hulp en zeide te hopen op een nauwe en enthousiaste samenwerking met het bestuur van de Vereniging. 

Mededeling van het bestuurOp 25 Augustus jl. is de Werkgroep meteoren van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde geïnstalleerd. De Astro-Club heeft daarmede opgehouden te bestaan. De werkzaamheden en bezittingen van de Astro-Club zijn aan de Werkgroep meteoren overgedragen. Het vroegere bestuur van de Astro-Club zal als bestuur van de werkgroep optreden. De functie van waarnemingsleider blijft aan dhr. H. van Woerden opgedragen. Door het bestuur van de Vereniging is Dr. A. Blaauw te Leiden aangewezen als bestuurslid, belast met het contact met de werkgroepen. Een door het bestuur van de werkgroep opgesteld ontwerp werkprogramma is door het bestuur van de Vereniging goedgekeurd.

De werkgroep zal, ter dekking van de bureaukosten en de aan het doen verschijnen van ‘De Meteoor’ verbonden uitgaven, een kleine contributie blijven heffen. Niet-leden van de werkgroep kunnen zich op ‘De Meteoor’ abonneren tegen een nader vast te stellen bedrag.Krachtens het reglement van de Vereniging moeten degenen die lid wensen te worden van een werkgroep, zich schriftelijk aanmelden bij den secretaris der Vereniging. Het bestuur verzoekt alle leden die lid zijn van de Vereniging, zich aan te melden als candidaat-lid van de werkgroep bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, Den Haag, Zeiss Planetarium. Degenen die geen lid zijn van de Vereniging, ontvangen tegelijk met dit nummer van ‘De Meteoor’ een aanmeldingsformulier voor de Vereniging. 

Polygoonjournaal uit 1952 belicht de Werkgroep Meteoren

Unieke bewegende beelden uit de eerste jaren van de Werkgroep Meteoren zijn terug te zien in een polygoonjournaal uit 1952. Het journaal doet verslag van de werkzaamheden van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.

Het polygoonjournaal was een bioscoopjournaal waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week werden gepresenteerd. Op 1 september 1952 publiceerde het een polygoonitem over de “Werkzaamheden van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde”, waarin de waarnemingen van de Werkgroep Meteoren ook kortstondig belicht worden. De unieke bewegende beelden stammen uit de eerste jaren van de vereniging en geven een mooi beeld van het meteoorwaarnemen in die tijd.

Naast de waarnemers die kijken naar ‘het verschieten van een ster’ besteedt het polygoonjournaal met het karakteristieke stemgeluid ook aandacht aan de werkgroep Kijkerbouw en waarneemactiviteiten van amateur-sterrenkundigen. Bekijk het gehele polygoonitem (duur: 1:25 minuten) op de website van Open Beelden:

Terugblik op 70 jaar werkgroep

Lees meer achtergronden over de 70 jaar die na de oprichting volgden in het artikel “Werkgroep Meteoren – 70 Years and counting” door Urijan Poerink en Sebastiaan de Vet. Daarnaast geven enkele online terugblikken een mooi beeld van de jaren 2017, 2018 en 2020.


Bronnen: DE METEOOR’, ORGAAN VAN DE WERKGROEP ‘METEOREN’ DER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE, september 1946.

Poerink, U., and de Vet, S.J., 2016. Werkgroep Meteoren – 70 Years and counting. Proceedings of the IMC, Egmond, 2016

Interessant? Deel deze pagina:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Print this page
Print
Email this to someone
email

Categorieën: