Het BRAMS team heeft hulp nodig om Perseiden Echo’s te detecteren in het “The Radio Meteor Zoo Project”

Op 12 augustus heeft het BRAMS team officieel het Radio Meteor Zoo project gestart. Dit “Citizen Science” project is opgestart in samenwerking met de wetenschappers van Zoonivers. Alle informatie over het project vind je op: http://www.radiometeorzoo.org (engelstalige pagina).

Het doel is zo veel mogelijk mensen te vinden die meteoor echo’s in de BRAMS spectrogrammen gaan aangeven. Dit is een eenvoudige taak die iedereen kan uitvoeren na het lezen van de instructies. Het is eenvoudig; Trek een rechthoek om enkel meteoorecho die je kan vinden in een spectogram. Het is leuk om te doen en je helpt er de wetenschappers van BRAMS enorm mee.

spectrogram

BRAMS staat voor Belgian RAdio Meteor Stations en is een netwerk van radio ontvangers welke de reflectie van radiosignalen op meteoorsporen gebruiken om meteoren te detecteren. Elke dag wordt er een enorme hoeveelheid data geproduceerd door BRAMS en worden duizenden meteoorecho’s geregistreerd. De data wordt geregistreerd in afbeeldingen die we spectrogrammen noemen. Software, welke gebruik maakt van algoritmen beoordelen vervolgens de afbeeldingen en detecteert op basis van de vorm van de reflectie of een meteoor is waargenomen. Echter de software presteert nog altijd minder goed dan het menselijk oog. Mensen zijn beter in staat om op de spectrogrammen meteoren te herkennen dan de software dit op dit moment kan. Dit probleem treed in het bijzonder op wanneer de Aarde een meteoorzwerm treft. Er is dan sprake van vele detecties met soms complexe vormen. In die gevallen is de ondersteuning van het menselijk oog meer dan welkom.

Het Radio Meteor Zoo project start met de data van de Perseiden 2016. Er wordt hulp gevraagd van vele vrijwilligers om de enorme berg data te verwerken. Het is essentieel voor het project dat er zo veel mogelijk mensen deelnemen. Namens het BRAMS-team alvast bedankt voor je inzet!

Categorieën: