Geslaagde ‘Dag van de Meteoriet’ met rol voor Werkgroep

Op vrijdag 27 oktober 2023 was het 150 jaar geleden dat de Diepenveen-meteoriet insloeg nabij het gelijknamige dorp in Overijssel. Ter gelegenheid hiervan organiseerden de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en KNVWS, met bijdragen van leden van de Werkgroep een feestelijke dag voor inwoners en geïnteresseerden.

Terwijl het buiten druilerig weer was, bruiste het lustrum-evenement in het Kulturhus van interesse voor meteoren en meteorieten. In het mobiel planetarium van NOVA konden leerlingen van de basisscholen en andere geïnteresseerden meer horen over de sterrenhemel, terwijl Astrid Eeuwes in de zaal een demonstratie ‘micrometeorieten’ gaf. Naast lezingen over de ontdekking van de  Diepenveen-meteoriet en het weer op 27 oktober 1873, was er een tentoonstelling van meteorieten van privéverzamelaars en konden bezoekers met werkgroeplid Gert Jan Netjes door de microscoop turen naar de kleurrijke structuren van verschillende meteoorstenen.

Onthulling herinneringsbord en monument

Om het inslagmoment feestelijk te markeren was er een wandeling (audiotour) uitgestippeld naar het weiland waar zich de vindplek van de meteoriet in bevond, bij het ‘Rustpunt’ aan het Randerpad. Ter plekke werd er door Felix Bettonvil een demonstratie met de meteorietinslagsimulator (MIS) gegeven en vond de onthulling plaats van het informatiebord over de meteoriet Diepenveen. Dit bord werd onthult door mevrouw Jager-Bijl, de weduwe van docent Jelle Jager die de meteoriet na 1969 enige tijd in bezit had. Na een muzikaal intermezzo werd naast het Kulturhus in Diepenveen een herinneringsmonument onthuld door Henk Nieuwenhuis: een 6:1 replica van de meteoriet op een rood-granieten zuil. Het 3D model dat hiervoor werd gebruikt is afkomstig van Sebastiaan de Vet, die met tientallen foto’s de digitale evenknie reconstrueerde, die vervolgens werd ge-3D-print door het bedrijf DiMarco in Leiden.

Van links naar rechts: het onthulde informatiebord, de inslagproef op het moment dat het object inslaat, de meteorietsimulant in de bodem en Henk Nieuwenhuizen die het monument onthult. Foto’s: Sebastiaan de Vet

Avondprogramma

Na de aanbieding van het eerste exemplaar van een boekje over de Diepenveen aan burgemeester Ron Koning van Deventer, stond een avondsymposium op het programma. Aan het programma deden verschillende sprekers mee die een rol speelden in het onderzoek naar de Diepenveen. Voornamelijk veel toehoorders uit de omgeving luisterden met interesse naar de verhalen van Niek de Kort, Jacob Kuiper, Sebastiaan de Vet, Felix Bettonvil en Lucas Ellerbroek (de nieuwe KNVWS-voorzitter). Je kunt de samenvattingen van hun verhalen hier teruglezen.

Sebastiaan de Vet (rechts) en Lucas Ellerbroek (midden) tijdens het avondsymposium. Foto: Astrid Eeuwes.

Zowel de organisatie als de deelnemers van de Werkgroep kijken terug op een zeer geslaagde dag, die enkele honderden bezoekers trok. Het programma kwam onder meer tot stand met hulp van werkgroeplid Felix Bettonvil, die als een van de organisatoren het programma vorm gaf. Lees ook de terugblik bij de KNVWS, ‘Terugblik op zeer geslaagde Dag van de Meteoriet’.