Boötiden in nacht van 3 op 4 januari

Fris in het nieuwe jaar is er meteen een kans om één van de grote meteorenzwermen te bekijken: de Boötiden, ook wel bekend als Quadrantiden. De zwerm is het beste te bekijken in de laatste 2 uur van der nacht. De omstandigheden dit jaar zijn heel goed (vooropgesteld dat het weer meewerkt): de Boötiden pieken dit jaar in de vroege ochtend van 3 op 4 januari, en de maan stoort niet.

De Boötiden hebben een moederlichaam dat geen komeet is maar een planetoïde (2003 EH1). Door de hoge inclinatie is de periode van hoge activiteit maar kort, circa 6 uur, en missen we ze daardoor gemakkelijk.

Dit jaar dus een mooie kans ze eens te zien.

Meer informatie: www.imo.net

Vuurbol vrijdagavond 12 April

Afgelopen vrijdag 12 April om kwart over elf ’s avonds verscheen een vuurbol boven het oosten van Nederland die door vele tientallen mensen werd gezien. De vuurbol is ook gefotografeerd door de HHEBBES! All-sky camera te Utrecht.

Vuurbol vanuit Utrecht. De kunstmatige onderbrekingen in het spoor (10x per seconde) geven een indicatie van tijdsduur en snelheid.

Kunstmatige meteoren

Fritz Zwicky (1889-1974) was een Zwitserse natuur- en sterrenkundige, die in 1943 hoofd van het onderzoeksdepartement werd van de toen nieuwe ‘Aerojet Engineering Corporation in Pasadena’ (Californië). Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van het Amerikaanse team dat naar Europa kwam om de Duitse rakettechologie te bemachtigen. Die technologie gebruikte hij later om kunstmatige meteoren te onderzoeken.

Toen Fritz Zwicky weer terug was in de Verenigde Staten begon hij uit te zoeken hoe de Duitse V2-rakettechologie kon worden ingezet voor de bestudering van  de hogere lagen van de aardatmosfeer. In die tijd werden de eigenschappen van de buitenste lagen van de dampkring onder meer gekarakteriseerd door het waarnemen van meteoren. Die methode had de nodige haken en ogen, en daarom stelde Zwicky voor kunstmatige meteoren te creëren, met behulp van raketten.

Kunstmatige meteoren met bekende eigenschappen

Met behulp van een raket, zo redeneerder Zwicky, kon een explosieve lading tot op grote hoogte worden gebracht, waarna de lading bij ontploffing metaalslakken wegslingert met een hypersnelheid. Die snelheid is vergelijkbaar met de 10 tot 15 kilometer per seconde waarmee de detonatiegolf van het explosief voortbeweegt. Een dergelijk hoge snelheid is voldoende om een kunstmatige meteoor te verkrijgen, waarvan de massa en samenstelling exact bekend is; aldus kan nauwkeurig de fysische en chemische eigenschappen van de dampkring op hoogten van 40 tot 110 kilometer worden bepaald.

Van tegenslag naar succes

De eerste proefneming met een explosieve lading gebeurde op 17 december 1947 met een van de Duitsers geconfisqueerde V2-raket. De kunstmatige meteoren die hij zou veroorzaken, zouden door telescopen op de grond kunnen worden waargenomen. Hoewel de V2-raket de beoogde hoogte van 188 kon bereiken, gingen de explosieve ladingen niet volgens planning af op hoogten van 37, 46 en 55 kilometer; de proef mislukt.

Jaren van meer testen volgden. In 1955 waren er succesvolle proeven met gebruikmaken van grote-hoogte-ballonnen. Deze successen maakten de weg vrij voor nieuwe experimenten met een raket, waarbij deze keer de tweetraps Aerobee-sondeerraket (onderzoeksraket) werd ingezet.

Op 16 oktober 1957 was het eindelijk zover. Een Aerobee-raket met het kunstmatige-meteoorexperiment aan boord, werd gelanceerd vanaf Holloman Air Force Base in New Mexico. Na 45 seconden was de tweede trap door zijn brandstof heen en klom de raket verder. Tien seconden later, op 56 kilometer hoogte, werd de experimentele lading afgescheiden. Na 36 seconden ontplofte die lading op ongeveer 85 kilometer hoogte. De flits die daarop volgde, kon gemakkelijk worden waargenomen, niet alleen met camera’s en telescopen in de omgeving, maar ook met de 46 centimeter en 1,2 meter Schmidt-telescopen van Mount Palomar Observatory, 1000 kilometer verderop. Die registreerden een groene flits van magnitude -5 tot -6.

Kunstmatige meteoor. De helderste lichtvlek op de opname is de kunstmatige meteoor die op 16 oktober 1957 met een Aerobee-sondeerraket werd veroorzaakt. Volgcamera’s wezen uit, dat ten minste één jet (bij pijl) de aarde ontsnapte en in een baan om de zon terechtkwam. De foto werd op 24 november 1957 door het ANP en andere persbureaus wereldkundig gemaakt. Foto: uit het archief van Sterrenwacht Halley.

In een baan om de zon

De explosie op 16 oktober veroorzaakte twee jets met aluminium kogeltjes, die met hypersnelheid uitdijden. Een ervan ging trager dan de ander, zo’n 3 tot 5 kilometer per seconde, en boog af naar de aarde; deze jet bestond uit zwaardere metalen slakken. De snellere en ook helderste jet had een snelheid van ten minste 15 kilometer per seconde. Aangezien de dampkring op 85 kilometer hoogte uiterste ijl is, is zo goed als zeker dat sommige van deze deeltjes boven de ontsnappingssnelheid van de aarde (11,2 kilometer per seconde) zijn uitgekomen en in een baan om de zon zijn aanbeland. Het onderzoek aan de dampkring door middel van kunstmatige meteoren, bracht dus een onverwachte primeur voor de Verenigde Staten met zich mee: de lancering van de eerste door mensen vervaardigde voorwerpen in een baan om de zon. Dat gebeurde twaalf dagen nadat de Russen de eerste kunstmaan, Spoetnik 1, in de kosmos brachten en daarmee het begin van het ruimtevaarttijdperk inluidden.

Het experiment van Zwicky met kunstmatige meteoren werd een groot succes. Maar zijn plannen om met zijn verbeterde technologie een bijdrage te leveren aan de verkenning van de ruimte legden het af tegen meer conventionelere rakettechnologie die voor dat doel werd ontwikkeld. Zwicky’s experiment bleek slechts een interessante voetnoot te zijn bij de ontstaansgeschiedenis van het ruimtetijdperk.

Kunstmatige meteoren op bestelling

Decennia later is er een nieuwe toepassing van kunstmatige meteoren bedacht en wel door een bedrijf in Tokio, ALE genaamd, dat zich presenteert als ‘Creator of the world’s first artificial shooting star creation technology’. Het bedrijf is opgericht door de ondernemer Lena Okajima, die op het idee kwam toen hij eind jaren 90 als student sterrenkunde de Leonidenregens zag.

ALE bereidt een spectaculair hemels vuurwerk voor, dat in 2020 boven de hoofden van de inwoners van Hiroshima zal worden ontstoken. ALE ontwikkelt sinds 2011 een technologie die het mogelijk maakt ‘vallende sterren’ na te bootsen door vanuit microsatellieten in een baan om de aarde kleine balletjes de dampkring in te sturen. Door de wrijving met de luchtmoleculen verbranden de balletjes, waarbij zij een heldere lichtgloed in allerlei kleuren uitzenden. Op deze wijze wordt een prachtige kleurrijke meteorenregen gesimuleerd, die op de grond in een gebied van 200 kilometer in diameter kan worden waargenomen. De balletjes verbranden helemaal, en vormen dus geen risico op de grond. Als deze meteorenshow een succes wordt in Hiroshima, zal die waarschijnlijk ook elders in de wereld worden vertoond.

Bronnen:

 


Tekstbijdrage: Urijan Poerink

Algemene Ledenvergadering 2018 en Winterborrel

Traditiegetrouw houdt de vereniging in de eerste weken van het jaar een nieuwjaars- of winterborrel in cafe Lijn 4 in Utrecht. Op 3 februari j.l. werd deze voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering

Na een korte terugblik op het voorbije jaar, werden de financiën besproken. De penningmeester had ter inzage de kasboeken mee en besprak de huidige stand van zaken; 2017 werd met positief resultaat afgesloten. In samenspraak met de aanwezige leden is tevens een begroting vastgesteld waarin, naast de vaste lasten, ook budget beschikbaar is voor een nieuwe instrumentatieproject en het inslaglustrum van de Utrechtmeteoriet.

Dat laatste is een van de activiteiten in 2018 die uitvoeriger werd besproken. Op 2  juni 2018 is het 175 jaar geleden dat een meervoudige meteorietinslag plaatsvond in Utrecht. De werkgroep wilt bij dit 35ste inslaglustrum extra stil staan en zal in samenwerking met sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht hier een gezamenlijk evenement voor ontwikkelen. In de vergadering werden daarom enkele mogelijke initiatieven besproken.

Naast het inslaglustrum staan er in 2018 nog meer dingen op stapel. De grote meteorenzwermen in augustus en december pakken weer goed uit qua maanstand en bieden goede kansen voor waarneemacties in Nederland en daarbuiten. In maart organiseert de Jongeren Werkgroep Sterrenkunde (JWG) een waarneemweekend waar o.a. meteoorwaarneemtechnieken aan bod komen. Het is een mooie gelegenheid om ook een jongere generatie waarnemers enthousiast te maken voor de meteoorastronomie. Ook de CAMS-dag en de meteorendag bieden dit jaar weer uitgelezen kansen om ervaringen uit te wisselen. En om het lijstje aan te vullen, werd in de vergadering het plan gemaakt om na de succesvolle excursie van vorig jaar, weer een voorjaarsexcursie te organiseren.

Bestuursmutatie

Afgelopen jaar heeft bestuurslid Roy Keeris kenbaar gemaakt te willen stoppen als secretaris van de Werkgroep. Sindsdien heeft Sebastiaan de Vet als secretaris ad-interim de werkzaamheden van Roy waargenomen. Tijdens de ALV is daarom het voorstel aan de leden voorgelegd om Sebastiaan aan te stellen als secretaris van de Werkgroep. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. Met deze bestuursmutatie is er een vacature beschikbaar gekomen in het bestuur. Hiervoor zal in de loop van februari een vacature geplaatst worden op de website en onze sociale media.

Winterborrel

Na de afronding van de ALV sloten nog enkele leden aan voor de Winterborrel. Dankzij de informele sfeer deden al snel leuke en enthousiaste verhalen de ronde over meteoorwaarnemingen, meteorieten en andere facetten van onze brede hobby.

Het illustreert de verbindende factor die de Werkgroep kan zijn voor meteoorwaarnemers en -liefhebbers in Nederland. Het bestuur wilt zich daarom in 2018 weer actief blijven inzetten voor deze ‘community building’ door het organiseren van aantrekkelijke activiteiten en acties voor de leden. Heb je leuke ideeën of wil je als werkgroeplid ergens aan bijdragen, dan stellen we dat natuurlijk zeer op prijs! We zijn immers een werkgroep vóór en dóór meteoorwaarnemers en -liefhebbers.

Jaaroverzicht 2017

Terwijl op oudejaarsdag de uren en minuten langzaam wegtikken naar het nieuwe jaar, blikken we voor meteoorminnend Nederland terug op enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Zo op het eerste gezicht is 2017 het jaar van vuurbollen en meteorieten. Op verschillende manieren waren dit de thema’s die ons opvielen omdat ze met kop en schouders boven de gebruikelijk waarneemactiviteiten uitstaken. Als we een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar op een rij zetten, zien we óók dat dit jaar erg divers was.

Meteorietzoeken rondom een abdij

Het jaar 2017 was nog maar nét begonnen en er diende zich op 3 januari een bijzondere vuurbol aan boven Antwerpen (B). Na het doorrekenen door o.a. de Werkgroep, Dutch Meteor Society en het Ondrejov Observatory van beelden gemaakt vanuit België en Nederland bleek dat de vuurbol mogelijk een meteoriet had opgeleverd. Belgische meteoorwaarnemers organiseerden daarom op zondag 29 januari een eerste zoektocht naar mogelijke meteorietfragmenten in de omgeving van de Westmalle Abdij (inderdaad, bekend van het speciaal bier). Verschillende Nederlandse meteoorwaarnemers zochten ook mee, maar deze zoekactie bleef zonder resultaat. Dit is eerder regel dan uitzondering, want het meteorietzoeken in de lagen landen ís nu eenmaal erg moeilijk. De bodemgesteldheid en vegetatie werken niet mee aangezien ze meteorieten makkelijk aan het zicht onttrekken. Evengoed zijn dit soort zoekacties fijne buitenactiviteiten waarbij je velden afstruint op zoek naar een bijzonder stukje steen uit de ruimte. Sociaal, gezellig én voor een goed doel. Een aanrader om een keer mee te maken.

Meteorietzoeken rondom de abdij van Westmalle. Zoekacties in Nederland en België zijn moeilijk omdat de bodemgesteldheid en vegetatie succes bemoeilijken, maar dat maakt ze niet minder leuk om aan deel te nemen. Foto: Sebastiaan de Vet

De zesde meteorietvondst in Nederland

Krap een week na de zoekactie in België bleek dat het bergen van meteorieten ook heel anders kan verlopen. Op 11 januari raakte een steenmeteoriet van ruim een halve kilo het dak van een tuinhuisje in het Noord-Hollandse Broek in Waterland. De inslag vond plaats in de schemering en zodoende waren er geen camera’s van de landelijke waarneemnetwerken actief. Er waren daarnaast ook geen andere waarnemingen (afgezien van enkele vuurbolmeldingen en één dashcamvideo) die konden leiden tot een zoekactie. De meteoriet vond toch zo’n twee weken later via een andere route zijn weg naar de bekendheid. De vreemde vondst werd door de vinders gemeld bij het Meteorieten Documentatie Centrum (MDC, het meteorietenmeldpunt van de Werkgroep), waar Niek de Kort het fragment herkende als meteoriet en vervolgens Naturalis inseinde voor de vervolgstappen. In de weken na de aanvankelijke herkenning liepen verschillende meteoorwaarnemers, studenten en andere vrijwilligers door de zompige veengronden in de weilanden rond Broek in Waterland op zoek naar mogelijke andere fragmenten. Wederom, zonder resultaat. Van de meteoriet is inmiddels een klein deel afgenomen voor onderzoek bij Naturalis door o.a. Marco Langbroek en Leo Kriegsman. De rest van de meteoriet is terug naar de vinders. Lees het relaas van Niek de Kort over de ontdekking van de meteoriet.

De ‘Broek in Waterland’ meteoriet. De steenmeteoriet is een gewone chondriet, type L6 van 530 gram. Foto: Sebastiaan de Vet

Meteorietberging is ‘hot’

In maart startte het FRIPON-NL netwerk in Nederland, op initiatief van het meteooronderzoekers van ESA-ESTEC in Noordwijk. Van origine is FRIPON een Frans videowaarneemnetwerk bedoeld voor het waarnemen van vuurbollen en het bergen van meteorieten. Het meteorietbergen krijgt onder landelijke en internationale meteoorwaarnemers steeds meer aandacht. De ontwikkeling van de infrastructuur van FRIPON maakt het mogelijk om na gelijktijdige vuurbolwaarnemingen snel de banen en strooivelden uit te rekenen voor het opstarten van zoekacties. In maart werd het eerste station in Noordwijk actief en in november volgde de tweede in Oostkapelle. De uitbreiding van het videonetwerk gaat onverminderd door in 2018 met de toevoeging van een camera op de waarneempost van de werkgroep in Dwingeloo en de plaatsing van camera’s in Benningbroek en Denekamp. Zo ontstaat een bijna landelijk dekkend waarneemnetwerk dat complementair is aan de bestaande waarneeminitiatieven. De allsky-camera’s leggen immers al jaren met succes en met grote nauwkeurigheid vuurbollen vast. Het bijkomend voordeel van FRIPON is dat het netwerk ook overdag en in de schemering heldere vuurbollen kan vastleggen. Dat is een mooie bijkomstigheid, want de kans op een dropping is dan het grootst: de laatste twee meteorieten in Nederland (Glanerbrug en Broek in Waterland) vielen juist in de avondschemering.

Oog in oog met een gesteentegrens

Zaterdag 13 mei bezocht de Werkgroep Meteoren de Geulhemmergroeve in Limburg. Een ondergrondse locatie lijkt niet de meest voor de hand liggende keus voor een excursie met meteorenliefhebbers, maar het bleek juist een ongekend perspectief te geven op de gevolgen van inslagen die wij zelden meemaken. In het ondergrondse gangenstelsel van de Geulhemmergroeve is de Krijt-Paleogeengrens ontsloten. Het markeert een overgang tussen twee geologische tijdperken en de gesteentegrens is vooral bekend omdat deze samenvalt met de planetoïdeinslag en de daaropvolgende massa-uitsterving die 66 miljoen jaar geleden plaatsvonden. Verschillende werkgroepleden, waaronder enkele nieuwe leden, verzamelden zich op een warme zaterdagmiddag voor het imposante hekwerk van de groeve. Met petroleumlampen baande de groep zich vervolgens achter de gids aan een weg door het donkere, koude gangenstelsel. In een van de gangsegmenten  heeft het gesteente een zéér opmerkelijke verandering vastgelegd. We belandden in een deel van het gangenstelsel dat normaal afgesloten is voor andere gebruikers en bezoekers van de groeve. Het is alleen toegankelijk bij speciale gelegenheden of voor speciale groepen; voor deze gelegenheid was dat de Werkgroep Meteoren. Nadat het hekwerk openzwaaide en de petroleumlampen ook deze gang verlichtten, zagen we gesteentekleuren en -structuren die we nog niet eerder in de gangen tegenkwamen.

Uitleg bij de Krijt-Paleogeengrens. Op grond van textuurveranderingen en andere materiaaleigenschappen legt de gids uit hoe de overgang van de tijdperken en de effecten van de inslag zijn vastgelegd in het gesteente. Foto: Sebastiaan de Vet.

Het blijken de kleilagen van de Krijt-Paleogeengrens te zijn (voorheen bekend als de Krijt-Tertiairgrens). De feitelijke overgang tussen het Krijt en Paleogeen wordt gemarkeerd door de overgang van lichtgele kalksteen naar grofkorreliger materiaal. De markante kleilagen zijn onderdeel van de Krijt-Paleogeengrens en weerspiegelen de effecten van klimaatverandering als gevolg van een reusachtige inslag. Een groot voordeel van een ondergrondse groeve als Geulhem is er dat in de groeve niet meer actief kalksteen wordt gewonnen. Zo blijven deze plekken decennialang ontsloten. Dankzij het gangenstelsel is ook de ruimtelijke variatie van de grens zichtbaar. De decimeters dikke laag is ook veel dikker dan de centimeter(s) dikke laag die je in veel andere landen vindt. Het geeft een uniek beeld van de dynamiek waarin deze afzettingen op de zeebodem ontstonden. De plek is daarom geliefd bij wetenschappers van over de hele wereld die de groeve graag aandoen. Ook voor ons was de Geulhemmergroeve een ondergrondse toplocatie om de Krijt-Paleogeengrens  te bezichtigen.

Poteeto-potaato?

Meteoroïde, meteoor, meteoriet, het klinkt allemaal verwarrend vergelijkbaar, toch? Zelfs de beste astronomen halen de termen nog wel eens door elkaar. Waar gebruiken je welke term voor? De International Astronomische Unie (IAU) heeft dit jaar de basislijst met begrippen die van toepassing zijn op de meteoorastronomie opnieuw vastgesteld. Het biedt een leidraad voor het gebruik van de correcte terminologie in zowel de (populair-)wetenschappelijke literatuur als dagelijkste taalgebruik. Lees hier onze Nederlandse vertaling.

De ‘Lubach’-vuurbol en andere vuurbollen in Europa

Donderdagavond 21 september 2017 rond 21.00 uur verscheen een heldere vuurbol boven Nederland. Via de website en sociale media versloegen we de ontwikkelingen (lees het artikel). De vuurbol werd door verschillende automatische fotocamera’s en videosystemen vastgelegd. Bij het internationale vuurbolmeldpunt van IMO zijn ruim 470 meldingen binnengekomen vanuit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het uitzonderlijk grote aantal meldingen plaatst de vuurbol internationaal in de top 5 van vuurbollen die dit jaar (2017) werden gemeld bij het vuurbolmeldpunt. Geen enkele vuurbol die eerder boven de Benelux verscheen, leverde eerder zoveel meldingen op. Meteoorwaarnemer Felix Bettonvil gaf in verschillende media toelichting over de vuurbol, maar zat zelf (net als veel Nederlandse meteoorwaarnemers) bij de internationale meteorenconferentie in Servië. Die bijzondere samenloop van omstandigheden kwam daarom ook even aan bod in het satirische TV-programma Zondag met Lubach (klik om de video te openen). In de wandelgangen staat deze vuurbol sindsdien ook bekend als de ‘Lubach-vuurbol’. Elders in Europa verschenen dit najaar overigens ook spectaculaire vuurbollen aan de hemel die veel ooggetuigenverslagen opleverden. Waarnemers in Scandinavië en Duitsland mochten zich gelukkig prijzen met wellicht de mooiste vuurbollen van het jaar.

Vuurbol van 21 september 2017, vastgelegd vanuit Twisk. Foto: Marco Verstraaten

Internationale meteorenconferentie in Petnica, Servië

We noemden het hiervoor al, ook dit jaar was de internationale meteorenconferentie (IMC) weer een groot succes. Vorig jaar organiseerden we de conferentie nog in Nederland, maar dit keer viel de eer te beurt aan Petnica, Servië. Het IMC is dé gelegenheid waar je bijgepraat wordt over de laatste wetenschappelijke en amateurwetenschappelijke initiatieven, studies en waarneemtechnieken. Zo bleek in een vol programma van 21-24 september dat internationaal het meteoorwaarnemen in de lift zit, zowel onder professionals als amateurs. Lees hier een korte impressies van het IMC2017 in Petnica.

Nederlands-Belgisch onderonsje

Na het internationaal samenzijn in Petnica, vond op zondag 15 oktober de Meteorendag der Lage Landen plaats bij Sterrenwacht Halley. Meteoorwaarnemers uit Nederland en België kwamen er bijeen om bijgepraat te worden over recente waarnemingen, nieuwe ontwikkelingen en toekomstige waarneemacties. Niek de Kort blikte terug op de talrijke meldingen van mogelijke meteorietvondsten die jaarlijks binnenkomen bij het meteorietenmeldpunt van de Werkgroep (het eerder genoemende ‘MDC’). Daarnaast gaf hij een idee van de werkwijze bij een potentieel echte vondst aan de hand van de werkwijze met de Broek in Waterland meteoriet. Joe Zender, werkzaam bij ESA-ESTEC, onderzocht de mogelijkheden om met drones vanuit de lucht naar meteorieten te zoeken en presenteerde enkele bevindingen. Koen Miskotte liet op fascinerende wijze zien dat je uit het aantal meteoren dat je met het blote oog ziet, in het tijdsbestek van enkele dagen heel duidelijk de verschillende stofsporen kunt herkennen. Ook zijn waarnemingen van vuurbollen en meteoren vanaf Kreta toonden de kracht van het visueel waarnemen in een tijdperk waarin digitale waarneemmiddelen de boventoon voeren. Een van die digitale snufjes is de Sony A7s waar Klaas Jobse zijn ervaringen over deelde. “Vooral een leuk speeltje”, maar wel een waarmee je met hoge lichtgevoeligheid (42.000 ISO) meteoren kunt filmen. Casper ter Kuile blikte terug op de ‘trimultaan’ waarneemactie van de Geminiden in 1990 waar er vele strekkende meters nat-chemische fotografische film werden volgeschoten met camerabatterijen die in de Zuid-Franse Provence stonden opgesteld. Van meteoren kunnen soms ook restanten in de vorm van micrometeorieten op aarde belanden. Sebastiaan de Vet belichtte de kenmerken van deze kleine bolvormige kosmisch deeltjes en manieren waarop ze zelfs op daken van gebouwen terug te vinden zijn. Dat er nog veel interessante vragen zijn over het neerdwarrelen van deze deeltjes, illustreerde hij aan de hand van weersimulaties die hij uitvoerde met een onderzoeker van het KNMI. Sluitstuk van de dag was het verhaal van Roy Keeris waarin hij terugblikte op de eclipsreis naar de VS afgelopen zomer.

Meteorendag der Lage Landen 2017. Groepsfoto aan het eind van een geslaagde meteorendag bij Sterrenwacht Halley. Foto: Urijan Poerink.

Visuele meteorenzwermen

Het hele jaar door waren er natuurlijk meteoren te zien, maar twee zwermen spanden de kroon voor het brede publiek. Een van die actieve meteorenzwermen piekt midden-augustus met doorgaans comfortabel waarneemomstandigheden midden in de zomervakantie. De Perseïden pakten dit jaar echter slechter uit dan gebruikelijk, mede als gevolg van een bijna volle maan die stoorde. Hun aantallen vielen daarom lager uit dan in andere maanloze jaren. Niet getreurd, want meteoorliefhebbers kunnen zich in 2018 revancheren. In het nieuwe jaar zijn de omstandigheden aanzienlijk beter van in 2017, mede dankzij een nagenoeg nieuwe maan tijdens de maximumnacht. Begin met plannen! De andere grote meteorenzwerm van het jaar, de Geminiden, had geen last van een storende maan maar leek even in het water te vallen wegens teleurstellende weersomstandigheden. Op de dag van het maximum (13/14 december) ontstonden er toch goede kansen voor kortstondige opklaringen. Wie in die opklaringen omhoog keek, zag toch een respectabel aantal meteoren. Niet alleen onder meteoorwaarnemers gonsden de positieve geluiden, ook op sociale media zagen we dat de meteorenzwerm bij veel mensen in de smaak viel. En pak wederom je agenda, want 2018 belooft wéér een goed jaar te worden voor de Geminiden. De maan is dan ook geen grote spelbreker.

De techniek staat voor niks

Op technisch vlak zagen we dit jaar ook voldoende nieuwe ontwikkelingen bij actieve meteoorwaarnemers. Felix Bettonvil heeft meerdere Liquid Crystal Shutters ingebouwd in lenzen en camera’s; het is een nieuwe digitale methode waarmee belichtingen onderbroken kunnen worden om zo de snelheden van meteoren en vuurbollen te bepalen. Ook op andere waarneemvlakken zijn er ontwikkelingen. Er komen landelijk nog altijd nieuwe waarneemposten bij het CAMS videowaarneemnetwerk, nieuwe varianten van allsky-camera’s richten hun lens op de nachtelijke hemel, er wordt door werkgroepleden geëxperimenteerd met spectroscopie van meteoren en het radiowaarnemen wordt veel toegankelijker, compacter en betaalbaarder dankzij RTL-SDR usb-dongles. Stuk voor stuk zijn het ontwikkelingen waar we in 2018 nog meer van zullen horen.

Ontwikkelingen achter de schermen

Achter de schermen zijn we bij de Werkgroep ook actief geweest met de organisatie van tal van zaken en activiteiten. Het belang van één daarvan, publieksvoorlichting, werd weer eens extra duidelijk in het najaar. In oktober verschenen er berichten op nieuwspagina’s en sociale media zoals Facebook die menig meteoorkenner liet fronsen. Ze kopten over ‘de spectaculaire Orioniden’ die je moest zien, terwijl die meteorenzwerm nou nét niet zo spectaculair is voor het brede publiek. Een opmerkelijk voorval. We zien het wel vaker dat de berichtgeving over meteoren onvolledig is, sensatiegericht of dat de benodigde nuances lang niet altijd over het voetlicht gebracht worden. Het onderschrijft hoe belangrijk deskundige publieksvoorlichting blijft. Wie ons het afgelopen jaar heeft gevolgd, zal gemerkt hebben dat wij achter de schermen niet stil hebben gezeten op dit vlak. De vernieuwde website van de Werkgroep werd in april uitgerold en deze is inmiddels uitgegroeid tot een rijk en compleet naslagwerk met o.a.  relevante achtergronden over fenomenen en tips voor het waarnemen. Op sociale media zijn we bovendien een actievere rol gaan spelen die deels complementair is aan de informatievoorziening op onze website. Daarnaast waren verschillende leden in landelijke en regionale media te zien om uitleg te geven, bijvoorbeeld bij het Klokhuis (na 10:50) en Zapplive (na 5:07). Ook in het nieuwe jaar zullen we ons blijven profileren om meteoorwaarnemers en –liefhebbers van actuele, betrouwbare maar vooral ook leuke informatie over meteoren, vuurbollen en meteorieten te voorzien.

“Voldaan tellen we af naar 2018, in afwachting van de bijzondere fenomenen die we (met jullie) in het nieuwe jaar weer mogen waarnemen.”

Naar ons idee illustreerde het jaar 2017 op voortreffelijke wijze dat het meteoorwaarnemen gevarieerd is. Het is de breedte van de hobby waarin veel mensen elkaar vinden en dát enthousiasme proberen wij als Werkgroep aan te wakkeren. Voldaan tellen we af naar 2018, in afwachting van de bijzondere fenomenen die we (met jullie) in het nieuwe jaar weer mogen waarnemen.

 


Traditiegetrouw hadden we op 22 januari natuurlijk ook de nieuwjaarsborrel. In januari zal er wederom een nieuwjaarborrel plaatsvinden waar we onze leden graag verwelkomen. Kijk in de Agenda voor de actuele planning voor deze dag. Meer informatie voor aanmelden als lid bij de Werkgroep Meteoren.