Agenda

Werkgroepactiviteiten in 2018

3 februari | Algemene Ledenvergadering en Winterborrel
Traditiegetrouw starten we het jaar met een borrel voor de leden van de Werkgroep Meteoren. Ter gelegenheid van de jaarlijkse ALV combineren we de twee tot een Winterborrel in Café Lijn 4, Utrecht. Leden ontvangen hiervan apart bericht.

25 februari – 11 maart | Dubbele themaweek ‘Astronomie’ op Wikipedia NL
We roepen meteoorwaarnemers en meteorietliefhebber op om bij te dragen aan het vertalen en (her)schrijven van artikelen die met de meteoorastronomie te maken hebben. Lees meer over deze themaweek.

4 maart | Meteorietendag bij Naturalis, Leiden
Kom op zondag 4 maart naar ‘Meet and greet onze nieuwe meteoriet’, een meteorietendag bij Naturalis in Leiden. De dag staat in het teken staat van de Broek in Waterland meteoriet, een ruimtesteen die op 11 janauri 2017 insloeg in Noord-Holland. Twee meteorietdeskundigen van onze Werkgroep, Niek de Kort en Sebastiaan de Vet, vertellen er hun verhaal. Lees meer over de meteorietendag.

11 maart | CAMS bijeenkomst, Bussloo
Bijeenkomst voor de waarnemers in de BeNeLux die deelnemen aan het Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS) project. Naast in het oog springende resultaten uit 2017, kunnen actieve waarnemers o.a. hun ervaringen uitwisselen en wordt de software CAMS 2.0 toegelicht. 

23 – 25 maart | JWG waarneemweekend
Tijdens het JWG waarneemweekend in de buurt van Heeswijk-Dinther zal het meteoorwaarnemen ook aan bod komen. Een werkgroeplid geeft uitleg over waarneemtechnieken en begeleidt waarneemsessies.

2 juni | Inslaglustrum van de ‘Utrecht’ meteoriet
Het 175 jaar geleden dat de grootste meteoriet van Nederland insloeg nabij Utrecht. Daarom staan we dit jaar speciaal stil bij dit bijzondere inslaglustrum. In het weekend van 2-3 juni organiseren we een speciaal publieksweekend in samenwerking met sterrenwacht Sonnenborgh. Werkgroepleden krijgen korting op het inslaglustrum op 2 juni. Bekijk het programma.

30 augustus – 2 september | International Meteor Conference 2018
Internationale meteorenconferentie van de International Meteor Organisation (IMO). Lees op deze website meer over het IMC dat dit jaar plaatsvindt in Pezinok, Slowakije.

Najaar | Meteorendag der Lage Landen
Bijeenkomst georganiseerd door de Werkgroep Meteoren in samenwerking met de DMS en de werkgroep meteoren van de Belgische zustervereniging VVS. Details worden later bekend gemaakt.

December | Waarneemactie Geminiden (tentatief)

Meteorenzwermen

Op deze pagina vind je een kort overzicht van meteorenzwermen die in 2018 aan de hemel te zien zijn. Een uitgebreid overzicht met meer informatie kan je hier downloaden: IMO Meteor Shower Calendar 2018.